top of page

Mekanististisesti osiin jaettu maailmankuva ei palvele enää nykypäivän viheliäisten ongelmien ratkaisussa. Maailma koostuu sosiaalis-ekologisista järjestelmistä, joissa olennaisen erottaminen ja laadullinen arvo korostuvat.

Tuomme kokonaisvaltaisen, tieteeseen pohjautuvan ja luontopositiivisen lähestymistapamme yrityksenne käyttöön. Sosiaaliset näkökulmat ja palvelumuotoilu tukevat uuden arvon luomisessa ja vetovoimaisten ympäristöjen suunnittelussa.

Ethica on strateginen kumppanisi
muutospolulla kohti elinvoimaisia rakennettuja ympäristöjä
Anchor 1

KIERTOTALOUSSTRATEGIA
TAI TIEKARTTA

Määrittelemme asiakkaamme yritystason/ liiketoimintayksikön kiertotalousvision & tavoitteet, rooli ekosysteemeissä, arvolupaus ja arvonluonnin uusi logiikka, painopistealueet ja KPI:t

UUDISTAVAN SUUNNITTELUN VIITEKEHYS

Luomme perustan uudistavan kasvun toteutumiselle asiakkaamme tyypillisissä uudisrakennus- tai muutostyöhankkeissa.

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN 
KIERTOTALOUSOHJE

Räätälöimme asiakkaamme tarpeisiin kiertotalousohjeen rakennusten ylläpitoon, rakennuttamiseen tai rajatumpiin toimintamalleihin liittyen.

ALUESUUNNITTELUN KIERTOTALOUSOHJAUS

Tunnistamme alueen kiertotalouspotentiaali ja suunnittelemme ratkaisut aluekehityshankkeessa. 

KIERTOTALOUDEN MUKAINEN TUOTEKEHITYS

Kehitämme asiakkaamme valitsemien rakennustuotteiden kiertotalousominaisuuksia materiaalien, pitkäikäisyyden, huollettavuuden ja palveluominaisuuksien näkökulmista, tai kokonaan uusia tuotteita.

RAKENNUSTUOTESELVITYS

Luomme tilannekuvan asiakkaamme hankkeisiin soveltuvista, Suomen markkinoilla olevista kiertotalouden mukaisista rakennustuotteista. 

KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN PERUSKORJAUS

Autamme asiakkaitamme viemään peruskorjausprosessin läpi kustannuksia säästäen ja asukastyytyväisyyttä vahvistaen, kiertotalous- ja palvelumuotoiluajattelua hyödyntämällä.

UUDELLEENKÄYTÖN SUUNNITELMA JA OHJAUS

Tunnistamme rakennusosien uudelleenkättöön ja kierrätykseen liittyvän potentiaalin alue- ja kiinteistökehityshankkeessa ja tuemme uudelleenkäytön toteuttamisessa.

KORTTELIN KIERTOTALOUSKONSEPTOINTI

Määrittelemme yhteistyössä strategiaanne palvelevat kiertotaloustavoitteet ja tuotamme kokonaisvaltaisen, selkeästi kiteytetyn ja visuaalisen kiertotalouskonspetin hankkeelle tai rakennustyypille.

Ethican uniikki kiertotaloustarjooma 
tuo strategista etumatkaa

Tuomme hankkeisiinne monialaisen tiimimme kokonaisvaltaisen osaamisen kiertotalousratkaisuista sekä testatut yhteiskehittämisen työkalut parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Sukellamme syvälle kiertotalouden mahdollisuuksiin ja poimimme toimintaanne sopivimmat ja hohtavimmat helmet. Yhteistyömme jälkeen olette valmiimpia jatkamaan polulla kiertotalouteen myös omin voimin.

Innovation sweet spot
Viability
Feasibility
Desirability
Innovation

KEITÄ ME OLEMME

Kiertotalous on tulevaisuuden talousmalli

Tarvitsetteko apua kiertotalousstrategianne selkeyttämisessä, alueen kiertotalousominaisuuksien kehittämisessä tai paremman asiakasymmärryksen saavuttamisessa? Missä piilee kiertotalouden ydin teidän toimintanne, alue-  tai rakennussuunnitelmanne kannalta? 

 

Siirtyminen kiertotalouteen tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia ja lähestymistapoja, mutta tämän siirtymän onnistunut navigointi voi olla haastavaa. Konkreettisten ratkaisujen suunnittelun lisäksi haastamme asiakkaitamme katsomaan toimintaansa uusista näkökulmista ja löytämään tapoja tuoda yhteen niin sosiaaliset, ekologiset kuin taloudellisetkin hyödyt.  

IMG_0284 copy.jpg

Autamme asiakkaitamme luomaan
tulevaisuuden
kestävät
ratkaisut

Testimonials

TESTIMONIALS

“Saimme tosi paljon asiantuntijuutta ja työ eteni koko ajan. Ei meillä vielä ollut kirkasta näkemystä, joten halusimme sparrata Ethican kanssa ja kävimme todella monta hyvää keskustelua”

Reijo Väliharju, kehitysjohtaja
Hiedanranta 

YHTEYSTIEDOT

Yhteystiedot

Paula Fontell

Paula Fontell

CEO, Founder

+358 40 768 0160

paula.fontell@ethica.fi

 

Tuuli Kassi 

Circular Built Environment

MSc (Arch)

+358 44 333 5474
tuuli.kassi@ethica.fi

Elina Kinnunen

Circular Built Environment

RI, MSc (Tech)

+358 50 911 7599

elina.kinnunen@ethica.fi

tai jätä yhteydenottopyyntö

Kiitos viestistäsi!

bottom of page