top of page

Mekanististisesti osiin jaettu maailmankuva ei palvele enää nykypäivän viheliäisten ongelmien ratkaisussa. Maailma koostuu sosiaalis-ekologisista järjestelmistä, joissa olennaisen erottaminen ja laadullinen arvo korostuvat.

Tuomme kokonaisvaltaisen, tieteeseen pohjautuvan ja luontopositiivisen lähestymistapamme yrityksenne käyttöön. Sosiaaliset näkökulmat ja palvelumuotoilu tukevat uuden arvon luomisessa ja vetovoimaisten ympäristöjen suunnittelussa.

 

Suunnittelemme monipuolisesti kiertotalousratkaisuja ja -konsepteja, sekä sparraamme yrityksenne strategian ja tuotteet uudistavan liiketoiminnan mukaisiksi.

 

Kiertotalouden asiantuntijapalveluistamme löytyvät niin valmiit palvelukonseptit kuin hankkeille räätälöidyt kokonaisuudetkin.

Ethica on strateginen kumppanisi
muutospolulla kohti elinvoimaisia rakennettuja ympäristöjä
Anchor 1

KIERTOTALOUSSTRATEGIA
TAI TIEKARTTA

Määrittelemme asiakkaamme yritystason/ liiketoimintayksikön kiertotalousvision & tavoitteet, roolin ekosysteemeissä, arvolupauksen ja arvonluonnin uuden logiikan, painopistealueet ja KPI:t 

UUDISTAVAN SUUNNITTELUN VIITEKEHYS

Luomme perustan uudistavan kasvun toteutumiselle asiakkaamme uudisrakennus- tai muutostyöhankkeissa. 

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN 
KIERTOTALOUSOHJE

Räätälöimme asiakkaamme tarpeisiin kiertotalousohjeen rakennusten ylläpitoon, rakennuttamiseen tai rajatumpiin toimintamalleihin liittyen. 

ALUESUUNNITTELUN KIERTOTALOUSOHJAUS

Tunnistamme alueen kiertotalouspotentiaalin ja suunnittelemme ratkaisut aluekehityshankkeessa. 

KORTTELIN KIERTOTALOUSKONSEPTOINTI

Määrittelemme yhteistyössä strategiaanne palvelevat kiertotaloustavoitteet ja tuotamme kokonaisvaltaisen, selkeästi kiteytetyn kiertotalouskonseptin hankkeelle tai rakennustyypille  

KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN PERUSKORJAUS 

Autamme asiakkaitamme viemään peruskorjausprosessin läpi kustannuksia säästäen ja asukastyytyväisyyttä vahvistaen, kiertotalous- ja palvelumuotoiluajattelua hyödyntämällä. 

UUDELLEENKÄYTÖN SUUNNITELMA JA OHJAUS 

Tunnistamme rakennusosien uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen liittyvän potentiaalin alue- ja kiinteistökehityshankkeessa ja tuemme uudelleenkäytön toteuttamisessa. 

KIERTOTALOUDEN MUKAINEN TUOTEKEHITYS 

Kehitämme asiakkaamme valitsemien rakennustuotteiden kiertotalousominaisuuksia materiaalien, pitkäikäisyyden, huollettavuuden ja palveluominaisuuksien näkökulmista, tai kokonaan uusia tuotteita. 

RAKENNUSTUOTESELVITYS 

Luomme tilannekuvan asiakkaamme hankkeisiin soveltuvista, Suomen markkinoilla olevista kiertotalouden mukaisista rakennustuotteista.  

Ethican uniikki kiertotaloustarjooma 
tuo strategista etumatkaa

Tuomme hankkeisiinne monialaisen tiimimme kokonaisvaltaisen

osaamisen kiertotalousratkaisuista sekä testatut yhteiskehittämisen

työkalut parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

 

Esimerkkejä kiertotalouden asiantuntijapalveluistamme: 

 

  • Kiertotalousstrategiat, -ohjelmat ja -tiekartat 

  • Kiertotaloustavoitteiden, -mittarien asettaminen ja vaikutusten arviointi 

  • Rakennuttamisen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon ohjeistukset  

  • Työpajat, koulutukset ja perehdytykset 

  • Kiertotalouskonseptien sekä -ratkaisujen suunnittelu hankkeille ja tuotteille  

  • Alue- ja rakennushankkeiden kiertotalouskoordinointi ja -ohjaus eri vaiheissa 

  • Käyttäjien ja sidosryhmien osallistaminen ratkaisujen suunnittelussa 

  • Monipuoliset selvitykset kuten kiertotalouspassit rakennuksille ja sisätiloille, hiilijalanjälki- ja elinkaarianalyysit sekä purkuinventaariot 

Innovation sweet spot
Viability
Feasibility
Desirability
Innovation

KEITÄ ME OLEMME

Kiertotalous on tulevaisuuden talousmalli

Tarvitsetteko apua kiertotalousstrategianne selkeyttämisessä, alueen kiertotalousominaisuuksien kehittämisessä tai paremman asiakasymmärryksen saavuttamisessa? Missä piilee kiertotalouden ydin teidän toimintanne, alue-  tai rakennussuunnitelmanne kannalta? 

 

Siirtyminen kiertotalouteen tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia ja lähestymistapoja, mutta tämän siirtymän onnistunut navigointi voi olla haastavaa. Konkreettisten ratkaisujen suunnittelun lisäksi haastamme asiakkaitamme katsomaan toimintaansa uusista näkökulmista ja löytämään tapoja tuoda yhteen niin sosiaaliset, ekologiset kuin taloudellisetkin hyödyt.  

Sukellamme syvälle kiertotalouden mahdollisuuksiin ja poimimme toimintaanne sopivimmat ja hohtavimmat helmet. Yhteistyömme jälkeen olette valmiimpia jatkamaan polulla kiertotalouteen myös omin voimin.  

IMG_0284 copy.jpg

Autamme asiakkaitamme luomaan
tulevaisuuden
kestävät
ratkaisut

Testimonials

TESTIMONIALS

“Saimme tosi paljon asiantuntijuutta ja työ eteni koko ajan. Ei meillä vielä ollut kirkasta näkemystä, joten halusimme sparrata Ethican kanssa ja kävimme todella monta hyvää keskustelua”

Reijo Väliharju, kehitysjohtaja
Hiedanranta 

YHTEYSTIEDOT

Yhteystiedot

Paula Fontell

Paula Fontell

CEO, Founder

+358 40 768 0160

paula.fontell@ethica.fi

 

Tuuli Kassi 

Circular Built Environment

MSc (Arch)

+358 44 333 5474
tuuli.kassi@ethica.fi

Elina Kinnunen

Circular Built Environment

RI, MSc (Tech)

+358 50 911 7599

elina.kinnunen@ethica.fi

tai jätä yhteydenottopyyntö

Kiitos viestistäsi!

bottom of page